Om uddannelsen


Som hf-kursist møder du andre unge, der som dig er interesseret i at udvikle sig fagligt og personligt. Vi lægger vægt på, at du lærer noget - i et godt socialt miljø og et fagligt fællesskab. Derfor skal du regne med både lektier og opgaver og med fredagscafeer, fritidsaktiviteter og studieture.

Hf er derfor den 2-årige ungdomsuddannelse for dig, der vil have et solidt fundament for en videregående uddannelse. Du får en spændende hverdag med andre unge med samme mål som dig og med lærere, der udfordrer dig med nye faglige vinkler på din verden.
 
 

Du kan vælge følgende 3 fagpakker her på skolen, eller du kan vælge HF almen, hvor du selv sammensætter dine valgfag.

Du kan vælge en fagpakke, hvor et at dine valgfag er fastlagt eller
du kan væge HF almen, hvor du selv sammensætter dine valgfag i 2hf.

HF-fagpakken Force
Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse inden for forsvaret, politiet eller lignende.
Et af dine valgfag i 2hf er Samfundsfag B.

Dit andet valgfag kunne være Idræt B eller matematik B.
Der er flere muligheder.

HF-fagpakken Pædagogik
Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse som lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende.
Et af dine valgfag i 1hf og 2hf er Psykologi B

Dit andet valgfag kunne være Matematik B eller Samfundsfag B.
Der er flere muligheder.

HF-fagpakken Sundhed
Et af dine valgfag i 2hf er Biologi B. Henvender sig til dig, der har tanker om en uddannelse som fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut eller lignende.

Dit andet valgfag kunne være Samfundsfag B eller Idræt B.
Der er flere muligheder.

HF almen – ingen fagpakke
Du sammensætter selv dine valgfag i 2hf.

 

På Holstebro Gymnasium og Hf er der med 5 hf-klasser et godt hf-miljø med et bredt udvalg af valgfag, der giver dig mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du ønsker. Med de valgfag, som du vælger at have i 2hf, toner du uddannelsen. Undervisningen er i hf anvendelsesorienteret. Det betyder, at det, du lærer, skal kunne bruges til noget konkret med det samme. Du får også teoretisk læsestof, der udfordrer dig. 

På hf følger en af lærerne dig som personlig tutor gennem hele uddannelsen. Tutoren støtter dig i din faglige udvikling.  Hf-uddannelsen omfatter både obligatoriske fag, faggrupper og valgfag.  Udover de obligatoriske fag skal du have 2-4 valgfag.
HF - Holstebro Gymnasium og HF  |   Døesvej 64  |   DK-7500  Holstebro  |   97 41 42 22  |   hogym@hogym.dk